Startsida  Företaget  Semin  Kontakt  Nyheter/Blogg   Avgifter  Avelshingstar   Länkar 

 

 

SEMIN

 

(T)AI, (Transport) Artificiel Insemination.
Detta är det mest vanliga sätt nu förtiden att få ett sto dräktigt. Du kan välja vilken hingst som helst som kan stå på andra sidan landet, eller till och med utomlands utan att du behöver ta dit ditt sto. Du väljer din (närmaste) seminstation, tar kontakt och så hjälper vi till med att på bästa sätt få ditt sto dräktigt med den hingst du har valt. För det mesta samarbetar alla hingstägare och seminstationer med varandra.

Hingstarna samlas på sperma på Måndag, Onsdag och Fredag (kolla alltid med din station, för det finns undantag nu när posten har slutat med lördagsutdelning). Samma dagar kollas stona på stationen om det är dags för seminering. Detta avgörs med hjälp av ett ultraljud där man håller koll på ägglossningen. När ägget är stort och mjukt är det dags för inseminering. Om hingsten står någon annanstans gör vi en beställning och om det går med postskick hämtar vi det tidigt på morgonen på posten dagen efter. Står hingsten på station semineras den samma dag.


Dagen efter seminering kollar vi stoet igen med ultraljud och då ska "ägget ha gått", stoet ska ha fått ägglossning. I så fall syns det en gul kropp och då väntar man 16 dagar då vi gör en dräktighetskoll.


Nu är det tyvärr inte alltid så att ägget har släppt, detta kan bero på många olika faktorer, alla är individer som påverkas olika av miljö, vädret mm. Då är det så enkelt att vi beställer en ny dos till dagen efter och detta upprepas tills ägget har gått eller om Veterinären väljer att avbryta pga andra faktorer. När stoet är dräktigt på 16 dagar brukar vi boka in en ny koll på 30 dagar, då kan man se fostrets hjärta slå!
 

FAI, Fryst Artificiel Insemination.
Att arbeta med fryst sperma fungerar lite anorlunda och är mycket tidskrävande.
Sto ägaren måste boka sin valda frys hingst i god tid så att vi får hem det frysta sperman. Denna sperma behålls i ett kärl med en temperatur på 196 minus grader och är fördelad i speciela rör. varje rör är en dos. Den frysta sperman är hållbar i 1000 år!
Däremot lever det inte så länge efter det har tinats upp. Därför är det viktigt att stoet semineras i exakt rätt tidpunkt, precis när hon har ägglossningen.
Därför kollas stoet regelbundet dygnet runt och när hon har ägglossning är ju den frysta sperman på plats och blir hon seminerad. Sedan är det samma rutin som med fäskt semin.
 
Både (T)AI och FAI har höga dräktighets resultat. Det är ju högre kostnader med FAI pga av dyrare material och den dygnat rund kontroll man måste ha på stoet som kräver mycket tid och jobb från veterinär och personal. Fryst sperma används främst på framgångsrika hingstar från utlandet eller hingstar som har dött men har lagrat fryst sperma.
 
Spermahantering(AI):
Vi samlar sperma från en hingst på en så kallad Fantom som fångas upp i en behållare(Colorado). När det är klart görs sperman i ordning direkt! Vi räknar ut mängden av levande spermier med hjälp av en mikroskop, blandar det med "spermamat" som hjälper sperman att överleva, och vi delar ut det i doser. Varje dos måste innehålla ett minimum på 1 miljarder levande spermier. 1 dos per sto. Hur många doser en hingst lämnar per språng är individuelt/hingst, men samma hingst brukar lämna ungefär samma mängd per språng per säsong. Stona som är på plats seminerar vi direkt efter vi har samlat hingsten med minst en dos/sto. Sperman som ska skickas paketeras i speciella frigolitlådar som kyls ner.Sån här sperma klarar sig jättebra till dagen efter,(vi har sett sperma som ser bra ut upp till 4 dagar efter.) Skickas till mottagande station där de seminerar stoet.

 

Startsida  Företaget  Semin  Kontakt  Nyheter/Blogg   Avgifter    Avelshingstar    Länkar 

  Björn och Mirjam Olovsson
Stall B.M.W. Semin
Nättrabo 111
382 92 Nybro
Tel: 0480-311 94
Björn mobil: 070-838 13 05
Mirjam mobil: 0735-353825
E-mail:
stall_bmw@hotmail.com

© STALL B.M.W SEMIN

 

Design: M.B Hemsidor