Priser

Priser och avgifter

Här kommer en lista på de fasta priser på våra tjänster. Tyvär var vi tvungen att höja våra priser  säsongen 2022 pga att foderpriser och allt annat har stigit 2022. Vi har dock valt att inte höja priserna ytterligare 2023 trots ännu mer ökade priser på allt annat.

Stations avgift: 1700 SEK

Veterinäravgift: 1800 SEK

Frys seminavgift: 7000 SEK (där ingår stations och veterinärsavgiften)

Inackorderingsavgift sto: 110 SEK/dygn

Inackorderingsavgift häst som ska stå på box/egen hage: 150 SEK/dygn

Inackorderingsavgift sto med föl: 130 SEK/dygn

Fölbevakningsavgift: 2000 SEK+100SEK/dygn

 

Hingstavgifer:

Fetcher N: 2000 SEK vid dräktighet + 6000 SEK vid levande föl

Speyksbosch Diablo: 3000 SEK vid dräktighet + 3000 SEK vid 90 dagars dräktighet.

Moms och eventuela transportkostnader tillkommer.


För eventuella rabatter till prestations ston eller fler stons rabatt ber vi er att kontakta respektive hingstars ägare.

Fetcher N, Anders Nilsson Tel: 0706040152

Speyksbosch Diablo, Agnetha Hjortsparre Tel:0705954994

 

 

 

Fetcher N

Björn och Mirjam Olovsson, Nättrabo 111, 38292 Nybro. Tel:0708381305 / 0735353825